Visit Vordingborg kommune

Af Tage Klee

Kornet bølger ved Sønder Landevej på Møn en dejlig sommerdag_

http://www.billede-kunst.dk/billeder.htm